img: Hellebrekers Kunststof kozijnen
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg

Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door Hellebrekers Kunststof Kozijnen B.V. De gehele inhoud valt onder auteursrecht, en niets mag worden gekopieerd en/of veranderd zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Hellebrekers Kunststof Kozijnen B.V. Hellebrekers Kunststof Kozijnen B.V. proberen de site zo up-to-date mogelijk te houden, maar dit geeft geen garanties met betrekking tot nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder vallen eveneens niet tijdig doorgevoerde prijswijzigingen en onjuiste of onvolledige productspecificaties.

Hellebrekers Kunststof Kozijnen B.V. aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit uw bezoek (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.hellebrekers.com of uit het afgaan op informatie die op site wordt verstrekt.

Bepaalde hyperlinks brengen u naar sites van derden, waarbij Hellebrekers Kunststof Kozijnen B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de daar aangeboden informatie. Alle gegevens die u stuurt naar Hellebrekers Kunststof Kozijnen B.V. dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Hellebrekers Kunststof Kozijnen B.V. behouden het recht om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.
Mocht u nog vragen hebben na het lezen van de disclaimer, schroom niet en neem contact op met Hellebrekers.

vkg komo skg schüco politie keurmerk veilig wonen