img: Hellebrekers Kunststof kozijnen
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg

Privacybeleid

Privacybeleid Hellebrekers Kunststof Kozijnen B.V.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Dit privacybeleid omvat de rol van Hellebrekers Kunststof  Kozijnen B.V. als verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van uw persoonsgegevens nemen wij de AVG in acht. Uw persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt

Hellebrekers Kunststof Kozijnen B.V. kan persoonsgegevensverzamelen, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt maar ook als u klant bij ons bent . Hellebrekers Kunststof Kozijnen zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacybeleid omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hellebrekers Kunststof  Kozijnen B.V. verwerk persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en als u deze zelf aan ons verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken in overeenstemming met deze privacy statement. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·      - Voor- en achternaam

·      - Geslacht

·      - Adresgegevens

·      - Telefoonnummer

·      - E-mailadres

·      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch.

·   

·   Waarom we uw gegevens nodig hebben

Hellebrekers Kunststof  Kozijnen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

·      - Om contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

·      - Service en garantie;

·      - Verdere verwerking voor het nakomen van de overeenkomst;

·      - Verzenden van eventuele  nieuwsbrieven/of promotiematerialen;

·      - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

 

Bewaartermijn 

Hellebrekers Kunststof Kozijnen B.V. zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn:

·      Order gegevens, bewaren wij maximaal 50 jaar.

·      Bouw- en technische tekeningen bewaren wij maximaal 50 jaar.

We hanteren deze bewaartermijn in verband met de lange levensduur en duurzaamheidsverwachting  van onze producten. Zodoende kunnen we u ook na de garantieperiode voorzien van de beste service m.b.t. onze producten in uw woning.

 

Persoonlijke gegevensdelen 

 

Uw persoonlijke gegevens worden door Hellebrekers Kunststof Kozijnen b.v. in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, beroepsregels, een rechtelijk bevel.            


Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij indien noodzakelijk een verwerkersovereenkomst om beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.

 

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hellebrekerskunststofkozijnen.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burger servicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Hellebrekers Kunststof Kozijnen B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Hellebrekers Kunststof Kozijnen B.V neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt adequate  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op . 

 

 

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacy statement van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacy statement op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de statement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Laatste versie  2018-06-15 

vkg komo skg schüco politie keurmerk veilig wonen